Popüler Meslekler

Meslek popülaritesi, ilerleyen zamana ve değişen piyasa koşullarına
göre arz talep dengesinin geldiği son duruma orantılı bir biçimde
şekillenmektedir. Popüler meslekler ülkeden ülkeye değiştiği gibi, aynı
ülke içinde farklı şehirlerde farklı meslekler revaçta olabilir. Aynı
şekilde aynı bölgede zamanla farklı meslekler popüler hale gelebilir.
Bir kasabada bir mesleğe duyulan ilgiyle büyükşehirde duyulan ilgi
birbirinden farklıdır. Bir mesleğe duyulan ilgi yeni ihtiyaçların
ortaya çıkması ve zamana bağlı olarak da değişebilir. Örneğin, bir
deprem sonrası ortaya çıkan konut açığı ani olarak inşaat sektöründe
mesleklere ihtiyacı artırabilir.


Popüler meslekler –örneğin bilişim sektöründeki herhangi bir meslek- kimi zaman çağın gereği olarak ortaya çıkmış ve varlık sebebi teknoloji olması gereğiyle kişilerin gelecekte sahip olmak isteyebileceği bir meslek olarak karşımıza çıkabilir. Ancak adı üstünde popüler olan meslekler kimi zaman da tam tersi istikamette saman alevi gibi parlayıp sönerek meslek sahiplerine kısa süreli bir serüven yaşatmaktadır.
 
Bugün üniversitelerde okutulan, pekçok kişinin rağbet ettiği Mekatronik Mühendisliği, Nanoteknoloji Mühendisi gibi mesleklerin ikisinin de 10 yıl önce üniversitelerde adı bile yoktu. Bugün ABD’deki en popüler 10 meslekten birisinin adı Veri Modelleme. Türkiye’de veri modelleme çoğu kişinin bilmediği bir meslek dalı.

Popüler meslekler bir öğrencinin hayatında ve meslek seçiminde fazla öneme sahip olmamalıdır. Zira popüler meslekler zamana bağlı olarak kısa sürede değişip yerini başka mesleklere bırakabilir. Çözüm, öğrencilerin yetenek, ilgi alanlarına göre en uygun mesleğe yönelip ondan sonra belli yetkinlikleri kazanmalarıdır. Belli alanda kazanılan yetkinlikler sayesinde benzer alandaki yeni ortaya çıkan mesleklere de hızla adapte olabilirler. Örneğin, nanoteknoloji mühendisliği ortaya çıktığında pekçok kimya mühendisi, biyolog gibi farklı meslek alanlarından bu yeni mesleğe hızla adapte olabilen insanlar kazançlı çıkabildi. Nedeni diğerlerine göre daha fazla yetkinlik kazanmalarıydı. Netice olarak: yeni mesleklere hızla adapte olabilme yeteneği gösterenlerden olmaya gayret etmeli.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 
Bilgisayar mühendisleri, programların neyi yapabileceği neyi yapamayacağı, programların belirli bir görev üzerinde nasıl etkili bir performans gösterebilecekleri, programların saklanmış bir veriyi nasıl yazıp okuyabilecekleri, programların nasıl daha akıllı çalışabilecekleri, insan ve programların birbirleriyle nasıl bir iletişim içerisinde olacakları konuları üzerinde çalışır.
 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

 
İnsan, bilgi, malzeme, ekipman ve süreçlerin kullanılması, geliştirilmesi ve yönetimi ile ilgili mühendislik dalı. Endüstri mühendisleri; zaman, para, malzeme, enerji gibi kaynakların verimli kullanımına ve mühendislik hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur.
 

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri en yaratıcı ve zor işleri başaran modern teknolojilerin öncüleridir. İşleri genellikle haberleşme ağları ve süper bilgisayarlardan sayısal kontrol sistemleri ve modern cihazlara kadar her şeyi tasarlamak, üretmek ve geliştirmektir.
 

REKLAMCILIK

 
Reklamcılık, insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etme, belirli bir düşünceye yöneltme, dikkatlerini bir ürüne, hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışma sanatıdır. Meslek günümüzün ve geleceğin vazgeçilemeyecek mesleklerin arasında geliyor.
 

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ

 
Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makine mühendisliği, makineler, enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makine mühendisleri takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler.
 

ULUSLARARASI FİNANS

 
Bu sektörde uluslar arası finans piyasalarından kaynak sağlayıp bunu en verimli şekilde yatırıma dönüştürmeye gayret eden, banka, sigorta ve borsa şirketlerinde yönetici olarak çalışabilecek kişilerdir. Türkiye’de faaliyet gösteren uluslarası şirketlerde finansal analist, strateji planlama yöneticisi ve borsa uzmanı olarak çalışabilirler.
 

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

 
Bu alandaki kişiler bankacılık, otomotiv, telekomünikasyon vb. sektörler olmak üzere her alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin, yazılım tasarımını hazırlayıp sisteme entegre ederler. Özel ve kamu sektöründe çalışmaktadırlar. Fikir üretimine dayalı bir iş olduğundan yazılım mühendislerinin kendi işlerini kurma olanakları da mevcuttur. İnternette kişisel bilgilerin çok rahat kullanılması güvenlik programlarını hazırlayanların önemini artırmıştır.
 

MOLEKÜLER-BİYOLOJİK

 
Genel çalışma alanı biyolojik olayların molekül yapısı ve hücre işlevlerinin araştırılması. Tarım çevre ve orman bakanlığı’na bağlı kuruluşlarla adli tıp ve kriminoloji labaratuvarı iş imkanı sağlıyor. Özel sektörde sağlık ve biyoteknolojik çalışma yapan kurumların çeşitli üretim aşamalarında moleküler biyoloji ve genetik uzmanları tercih ediliyor.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir