Mamure Kalesi – anamur

Gezimizin duraklarından biri de Mamure Kalesiydi. Mamure Kalesi bugüne kadar en iyi şekilde korunarak gelebilmiş en büyük kalelerimizden biridir.

Anamur’a 6.km uzaklıkta bulunmaktadır. Kale, cami, hamam ve kule olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. Mamure Kalesinde M.S. 3–4.yüzyıllara ait “Ryg Monai”adlı Roma kentine ait tabanları mozaik kaplı yapı kalıntıları bulunmuştur.

Kale 14.yüzyılda Karamanoğulları zamanında onarılmış; daha sonraki 15,16 yüzyıllarda ve Osmanlılar zamanında 18.yüzyılda tekrar onarılarak eklentiler yapılmıştır.

Rivayetlere göre Karamanoğlu Mehmet Bey (1300–1308)  36bin kişilik ordusu ile düşmanı bozguna uğratarak kaleyi ele geçirir. Buraları “mamur” ederek adını “Mamure Kalesi” koyar.
Kale, birbirinden yüksek duvarlarla ayrılmış; doğu da iç avlu, batıda dış kale ve bunların güneyinde kayalıkların üzerine inşa edilen iç kaleden meydana gelmiştir.

Kalenin güney ucunda, sahilde başkule olarak adlandırılan çok katlı 5 adet gözleme kulesi; köşe burcunun yanında üst kısmı yıkılmış fener kulesi bulunur. İç avlunun kuzeybatı sınırını meydana getiren yüksek surda ise değişik şekillerde yedi adet burç olup; bunlardan bazıları duvarlarla birlikte yıkılmışlardır.

Dış kalede depolar, sarnıçlar, çeşme ve bazı yapıların kalıntıları görülür.

Batı cephesinin duvarları üzerinde bir yazıt göze çarpmakta olup; üstünde şöyle yazmaktadır. “Karamanoğlu Alaaddin oğlu Mehmet oğlu Sultan İbrahim inşa etti. Bu tarih Mükerrem Şevval ayında yazıldı.”

İç kale girişinin karşısında kale komutanının veya dizdarının konutu yer almaktadır.

Mamure Kale Camisi, kalenin içindedir. Camiye basık kemerli taş kapıdan girilmektedir. 16.yüzyılda Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan cami Karamanoğulları zamanında yapılmıştır. Camide, duvarlarda taş ve tuğla uyum içinde kullanılmış; kubbeye geçiş ve saçaklarda tuğladan tırnak süsleri özenle yapılmıştır. Caminin önünde bulunan sarnıç beşik tonozlu olup küçük kemerlerle süslenmiştir.

Mamure hamamı kalenin kuzeyinde yer alır. Giriş bölümü yıkılmış olup, soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümleri günümüze kadar gelmiştir. Hamam, moloz taşla inşa edilmiş olup; ahşap hatıllarla desteklenmiştir. Zamanında tahrip olmuş yapı sonradan onarılırken iç duvarlardaki freskler tahribata uğramıştır. Hamam da cami gibi Karamanoğulları zamanında yapılmıştır.

Bu tarihi eseri gezerken bayağı yorulmuştuk. Biraz ilerde çay molası vererek Antik Anamuryum kentine doğru yola çıktık. Anamur’a 25 yıl evvel gelerek 15 günlük tatilimizi geçirmiştik.
Anamur’da buluşmak üzere.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir