Kayseri 2

24 Mayıs2014 Cumartesi

Kayseri’de gezilecek yerler:

Kayseri Kalesi: Şehrin merkezinde olan kale kuzeyden güneye 800 metre, doğudan batıya 200 metredir. Kalenin iki kapısı var. Güneybatıdaki kapının üzerindeki duvarın sağ ve soluna taştan iki aslan konulmuştur. Bunlar Selçuklu eserlerinin örneklerindendir. Kalenin kuzeybatısında bulunan cami, sur duvarına bitişiktir. Yapısı Osmanlı mimarisi özelliklerini göstermektedir.

Hunat Hatun Camisi: Cami, aynı addaki medrese ve türbenin yanında bulunmaktadır. 1237 yılında Alaeddin Keykubat tarafından Mahperi(Hunat)Hatun için yaptırılmıştır. Alanı Selçuklu bazilikası şeklindedir. Giriş kapısı, zarif ve ince motiflerle süslenmiş, sağdaki minare sonradan yapılmıştır.

Hunat Hatun Türbesi: Sekiz cepheli bir türbedir. Türbenin cepheleri çift kemerle çevrilmiş ve bu kemerin yanları zarif bir şekilde süslenmiştir. İçi çok sade olup taş mihrabı, Selçuklunun en önemli mihraplarındandır.

Gülük(Kölük) Camisi: Mihrabı Selçukluların en görkemli çini mihraplarından olan bu eser geometrik, bitkisel ve yazı süslemeleri ile bezenmiştir.

Ulu Cami: 1142 yılında Danişmendoğullarından Melik Gazi tarafından yaptırılmıştır. Silindir şeklindeki minaresi mozaikli tuğla ile yapılmıştır.

Kurşunlu Camisi:1584 yılında Mimar Sinan’ın yapmış olduğu plan üzerine Doğancı Hacı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmış olan cami son zamanlarda restore edilmiştir.

Hacı Kılıç Cami ve Medresesi: 1249 yılında Abdülkasım Ali Tosil tarafından yaptırılmıştır. Kapıları zarif bir şekilde süslüdür.

Döner Kümbet: 13 yüzyılda yapılmış olan kümbet Şah Cihan Hatun’a aittir.12 köşeli ve huni çatılı kümbette hayat ağacı üzerinde çift başlı kartal altında aslan kabartmaları görülmektedir.
Sırçalı Kümbet, Avgunlu Kümbeti, Çifte Kümbet, Ali Cafer Kümbeti

Gıyasiye ve Şifahiye Medresesi: Anadolu ve Avrupa’da ilk tıp okulu olan hastane Selçuklu Sultanı 1.Gıyaseddin Keyhüsrev’in kız kardeşi Gevher Nesibe’nin son arzusu üzerine 1205 yılında yaptırılmıştır. Bu gün tıp tarihi müzesi olarak kullanılmıştır.

Sahabiye Medresesi: Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata tarafından 1267 yılında yaptırılmıştır.

Vezir Hanı:Damat İbrahim Paşa tarafından 1727 yılında tüccarların oturması için yaptırılmıştır.

Güpgüpoğlu Konağı: Kayseri eski evlerinin en iyi korunanıdır. 1419-1497 yılları arasında yapılmış, sonradan yapılan ilavelerle bugünkü haline gelmiştir. Haremlik ve selamlık bölümleri vardır.

Ahi Evran Zaviyesi: Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran’a aittir.

Saat Kulesi, Kent ve Mimar Sinan Müzesi

Atatürk Evi(Raşit Ağa Konağı): 19 yüzyıl sonlarında Raşit Ağanın yaptırdığı konakta, Atatürk Kayseri’yi ziyaretinde bu konakta kalmıştır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir