Sigortanızın En Önemli Kısımlarını ve Parlak Bir İş Geleceği İçin Risk Yönetimini Öğrenin

Bireysel düzeyde kendimizi ani ölüm, hastalık, hırsızlık ve doğal felaketler karşısında kendimizi mali risklere karşı koruyabiliriz. En yaygın sigorta şekli, hayat sigortasıdır, örneğin; ailenin kazanan ferdinin ölmesi durumunda ailenin mali risk yönetimini içerir. Bu tür sigorta en eski sigorta şekillerinden biridir. Bu sigorta türünün gelişimiyle birlikte yaş, yaşam tarzı (sigara ve alkol alışkanlıkları), ailenin sağlık geçmişi ve birey bazındaki risk sınıflandırmalarındaki ölüm oranlarını dikkate alan ölüm oranı tabloları kavramı ortaya çıktı.

Bunlar ölüm olasılıkları istatistikleri olarak bilinir ve çoğumuzun uzun yaşayacağı düşünülerek bileşik faiz tablolarıyla birleşir ve sigorta poliçesi primleri kâra yatırılabilir. Bu istatistik ve tablolar sigorta şirketlerinin risk türlerini kapsayacak primleri, poliçelerin satılmasında ve para sağlanmasındaki diğer masrafları, acente ücretlerini ve yıllar içindeki poliçe gelişim stratejilerini belirlemelerinde yardımcı olur.

Teknik olarak risk yönetimi muhtemel tehlikeler hakkında bilgi edinmeyi ve sonucunu engellemek ya da korunmak amacıyla koruyucu planlar yürütür. Diğer bir deyişle ani zarar ve mali kayıp riskini önleme, azaltma ya da devretme konusunda bize yardımcı olmak için bir taktiktir.

Sigorta zararı devretmenin temel yöntemidir. Aslında, bu risk yönetimi kavramını geliştiren sigorta sektörünün tüzel koşuludur. Bir işten kâr elde etmek çaba isteyen ve risk ve ani zararlarla dolu bir süreçtir. Bunlar işimizi tamamen ortadan kaldırabilir. Bu yüzden risk yönetimi ve sigorta işyerlerine güvenlik hissi vermek amacıyla birlikte ortaya çıktı.

Sigortanın temel unsurlarını ve risk yönetiminin ne olduğunu anlamak için sigorta işletmeciliği tarafından geliştirilen iş riski yönetiminin temel yöntemlerini bilmelisiniz.

Kâr elde eden iş kurumları için sigortanın temel unsurları ve risk yönetimi için gerekli ipuçları şöyledir:

 • Riskleri belirleyin: İşinizin işleyişini inceleyin ve olası tehlike ve kayıpları bulun. Risk yönetimi stratejilerinizi belirleyin. Bu değerlendirme şirketin tüm anahtar etkinliklerinde rol alan bir personel grubu tarafından en az yılda iki kere yapılmalıdır. Kapsamlı, baştan sona, iyi planlanmış, belgelenmiş ve profesyonel olmalıdır. Kurumunuza risklerin kapsamlı bir kontrol listesini oluşturun.
 • Kayıp etkisini saptayın: Makul oran ve kayıp etkisini araştırın. 
 • Risk kontrol önlemleri hazırlayın: Hangi zarar kontrol taktiklerinin kötü etkileri engelleyeceği, devredeceği ya da azaltacağını saptayın. Sigorta kapsamının belirli bir tehlikeye karşı bir çözüm olup olmayacağını araştırın.
 • Risk yönetimi tekniklerini uygulayın: İşe en baştan başlayın ve sigortanın temel unsurlarını ve risk yönetiminin ne olduğunu bilin. Bu beklenmedik tehlikelere karşı sizi koruyacaktır. 
 • Sonucu denetleyin: Firmanızın güvenli işleyişini sağlayacak yönetim taktikleri ve ölçütlerini uygulayın. Her bölümdeki en üst düzey elemanlara sorumluluklar verin ve uyguladıkları risk kontrol prosedürlerini karşılayacak günlük değerlendirmelere rehberlik edin. 
 • Sonuçları değerlendirin ve gereğince değiştirin: Yıllık olarak risk değerlendirme toplantıları yapın ve risk kontrol sürecinizi ona göre uyarlayın. Risk yönetim uzmanlarınızca uygulanan başarılı yöntemler için teşvikler sunun. 
 • Sigortalanamayan tehlikelerin nasıl üstesinden geleceğinizi bilin: Risk yönetim sistemi aynı zamanda risklerin ve tamamen sigortalanamayan kayıpların üstesinden gelme yollarını da göz önünde bulundurur. (Örneğin, deprem, sel ve kasırga gibi doğal afetlerin neden olduğu tufana ait kayıplar, uluslar arası ticaret ve bireysel özellikler.)
 • Zararı en aza indirme: Düzgün bir risk yönetim sistemi yeniden canlanma zamanını hızlandırma ve mali zararı azaltacak planlar içermelidir. Acenteniz bu tür acil durum taktikleri ve iyileştirme yöntemleri gibi prosedür ve ilkeleri sağlayabilir. Birçok sigorta şirketi tavsiye ve bilgiler verir. 
 • Gelişmiş iş etkinlikleri: İşinizi koruyan iyi bir risk yönetim sistemi iş beklentilerinizi de arttıracaktır. Ayrıca piyasa rakiplerinize karşı bir üstünlük sağlar ve müşterilerinize karşı oldukça cezbedicidir.

Kâr elde etmeyen durumlarda sigortanın temel unsurları ve risk yönetimi şu şekildedir:

 • Etkili yönetim taktikleri: İyi işletilen bir kuruluş beklenmedik risklere karşı daime daha az meyillidir. Örneğin, çok yönlü becerileri olan bir uzman heyeti kurumun en değerli varlığıdır ve şirketin temel tehlikelerine karşı bir koruyucu olarak çalışır. 
 •  Planlı ve işlevsel yönetim: Eğer şirketinizin kaynaklarından en iyi biçimde yararlanmayı planlarsanız birçok ani kaybın önüne geçilebilir. Düzgün personel yönetimi ve adil muamele risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Temel iş yönetmeliklerine uymak da risk yönetiminin bir başka yoludur. 
 • Güncel ve iyi incelenmiş personel politikası: İş grupları işçi- yönetim ilişkilerini belirleyecek en son politikaları izlemelidir. Personel ve yönetim arasındaki farklılıklardan kaynaklanan davalar genellikle beklenmedik kayıplara yol açar. İnsan kaynakları yönetim grubunun personel poliçe detaylarını iyi bildiğinden emin olmalısınız. Ayrıca sigorta ilkeleri ve risk yönetiminin ne olduğu konusunda da deneyimli olmaları gerekmektedir.

Hayat çok eski zamanlardan beri risklerle doludur. Şu an modern yaşam özellikle iş sektöründe beklenmedik riskleri önlemek amacıyla yönetim stratejileri gerektirir. Bir işin geleceği umulmadık tehlikelere bağlı olduğundan risk yönetimi, işleyişinin önemli bir parçasıdır. Üstelik risk yönetimi yangın, hırsızlık ya da doğal afetler ve bunların iş kurumunun işleyişine olan olumsuz etkisi gibi tehlikelere karşı uygun sigortayla başlar.

Yaşam Tarzınıza Göre Bir Geniş Kapsamlı Sorumluluk Sigortası Seçin Ve İşinizi Sağlama Alın

Sigorta yaptıranın esas amacı bireyin kendisi ve ailesi için güvenli bir gelecek sağlamasıdır. Sigorta poliçeleri beklenmedik tehlikelerden kaynaklanan mali kayıplarınızı telafi etme teminatı verir. Uygun sigortayı yaptırmazsanız kendi cebinizden ödemek zorunda kalırsınız. Bu da sizin için oldukça yıkıcı olabilir.

Yine de ev ya da oto sigortası gibi temel poliçelerin yeterli olup olmayacağı sorusunu yineleyebilirsiniz. Cevap kesinlikle HAYIR. Son zamanların giderek değişen toplumunda her gün sayısız insan dava ediliyor. Bir başkasına zihinsel ya da fiziksel zarar verdiğinizden ötürü mahkemeye sürükleniyorsunuz. Ayrıca hakaret ve iftirada da durum aynı. Ortalama sorumluluk davaları önemli ölçüde arttı. Tüm bunlar geniş kapsamlı mali sorumluluk sigortasını zorunlu hale getirdi.

Geniş Kapsamlı Sorumluluk Poliçesi Ne Sağlar?

Geniş kapsamlı mali sorumluluk poliçesi harika bir risk yönetim aracıdır. Size ev ve oto sigorta poliçelerinde bulunmayan sorumluluk kapsamı sağlar bu sebeple sizin için en üst düzeyde koruma sağlar. Tek yapmanız gereken uygun fiyatlı bir geniş kapsamlı sigorta poliçesi bulmaktır, ondan sonra kendinizi milyon liraları bulacak yıkıcı iddia ve davalara karşı korumaya almış olacaksınız.

Söylediğimiz gibi geniş kapsamlı mali sorumluluk sigortası esas poliçelerde kabul edilen miktarın üzerinde koruma sağlar. Bu nedenle geniş kapsamlı mali sorumluluk sigortası yaptırmamak esas poliçenizde kapsanmayan ekstra miktar için sorumluluk alacaksınız demektir. Bu nedenle bir kazaya sebep olduğunuzda sigorta şirketi davacıya yalnızca oto sigortanızda belirtilen miktarı ödeyecektir. Hasar belirtilen miktarı geçtiğinde geri kalan miktarı siz ödersiniz.

Geniş kapsamlı mali sorumluluk poliçesi hasarın yanı sıra tüm işlem masraflarını da karşılar, böylece size bir dava yöneltilse bile mali yıkımdan kurtulursunuz.

Kimler Geniş Kapsamlı Mali Sorumluluk Sigortası Yaptırmalı?

Geniş kapsamlı mali sorumluluk sigortası davranışlarından sorumlu olmayan ve münzevi bir hayat yaşamayan herkes için gereklidir. Önceden yalnızca zengin kesim bu sigortayı yaptırabiliyordu ancak şu an orta sınıf insanlar da bu sigortayı yeğliyorlar. Şu durumlarda geniş kapsamlı mali sorumluluk sigortası yaptırmanız gerekiyor:

 • Esas poliçenizin sınırlarını aşacak değerde eşya ya da mal varlığınız varsa
 • Yüksek bir kariyeriniz ya da büyük kazançlarınız varsa
 • Çiftlik, çiftlik evi ya da yalı kıyısında mülkünüz varsa
 • Varlıklı bir muhitte yaşıyorsanız
 • Uçak ya da deniz uçağınız varsa
 • Mekânınızda yüzme havuzunuz varsa
 • Sık sık ziyaretçileriniz varsa
 • Himayenizde bir ya da daha fazla deneyimsiz genç şoförünüz varsa.

Yaşam tarzınıza göre geniş kapsamlı mali sorumluluk sigortası nasıl seçersiniz?

Yaşam tarzınız ve ihtiyaçlarınıza uygun bir geniş kapsamlı sigorta yaptırmak ciddi bir araştırmadır. Eğer ilk kez bu sigortayı yaptırıyorsanız cezbedici reklâmlar ve hatta şirketin piyasa payına aldanabilirsiniz. Bazı isim yapmış şirketlerin geniş kapsamlı poliçeleri başlıca şahıs poliçelerinden daha yetersiz koruma sağlar. Bu nedenle esas sigorta poliçelerinizdeki boşlukları doğru bir biçimde belirleyerek başlayın. Boşlukları bildikten sonra sizin için doğru olan geniş kapsamlı mali sorumluluk sigortasını seçmekte büyük sorunlar yaşamayacaksınız.

Yine, poliçenizi yenilerken bildirilmemiş eksikliklere karşı dikkatli olun. Yeni poliçede ilave ve eksiklikler oldukça muhtemeldir, eğer zamanında kontrol etmezseniz olay ortaya çıktığında ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz.

Dikkat etmeniz gereken bir sonraki şey poliçenin tutarıdır. Örneğin ek sigorta kapsamı için ödemeniz gereken prim miktarı. Eğer geniş kapsamlı sigorta poliçenizi de diğer poliçelerinizi aldığınız yerden alırsanız özel indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Ancak her zaman, sigorta şirketinin yanı sıra iyi bir acentenin de önemli olduğunu unutmayın. İyi bir acente esas şahıs poliçenizdeki risk etkenleri ve eksiklikleri belirleyerek poliçenizi iyice yorumlayacaktır. Güvenilir bir sigorta acentesi daha iyi bir sigorta kapsamı için sigortacınızla görüşecek ve sigorta şirketinizle olan her sorununuzda gerekli yardımı yapacaktır. Poliçede yer akan değişiklikleri de takip edecek ve size o doğrulukta postalayacaktır.