Suluboya Resim Tekniği

Suluboya, zamklı su- tozboya karışımı bir malzeme türüdür. Boyada bulunan zamk boyanın kâğıda yapışmasını sağlar. Boyada yağ karışımı bulunmamaktadır. Bal gliserin ve daha bazı maddeler karıştırılarak ta yapılır. Boyalar minerallerden, bitki ve böceklerden elde edildiği gibi kimyasal yöntemlerle de elde edilirler. Suluboya paiyasada tabletler ya da tüpler içinde satışa sunulur.

Suluboya fırçalarını seçerken suyu tutabilen, samur fırçalar olmasına suya batırıldığı zaman ucunun sivrilmesine dikkat etmek gerekir. Samur fırçaların en kaliteli olanı Alaska samurundan yapılmış olan fırçalardır.

Suluboya resimde kullanılacak olan suyun kaynatılması gözle göremediğimiz canlıların yok olmasını sağlar, bu da yapılacak resimlerin kalıcılığı için önem taşır. Bu nedenle kaynatılmış su kullanmak hatta fırçaları da kaynatılmış suda temizlemek iyi olur. Suluboyada iyi bir sonuç elde etmek iyi bir yapıt ortaya koymak kâğıdın iyi seçilmesine bağlıdır. İri grenli kâğıtlar daha artistik sonuçlar doğurur. İri, orta, ince grenli kâğıtlar seçmek birazda sanatçının kendi üslubuyla ilgili bir durumdur. Kâğıt saf ve temiz cinsten olmalıdır.
 
Suluboya resim için çizim, kalemle fazla ayrıntıya girmeden ya da resimde en çok kullanılacak renklerden biri en açık tonda fırçanın ucuna alınarak çizilebilineceği gibi hiç çizmeden doğrudan da boyamaya geçilebilir. Bu da sanatçının kendi tercihidir. Tabiî ki deneyim gerektirir.

Suluboya adından da anlaşılacağı gibi suyla çalışılan bir tekniktir. Resim kâğıdında belli bir nem oranını sağlamak için kâğıdın tamamı ıslatılır. Suyun parlaklığı kaybolduğu an kâğıt belirli nem oranını kazanmış demektir. Resim boyanmaya başlanır. Ya da bölge bölge ıslatılarak çalışılabilir. Diğer bir yöntem ise kâğıdı hiç ıslatmadan boya sulu kullanarak boyanır. Suluboya resimde renklerin açık tonları beyazla elde edilmez. Boya sulandırılarak açık tonlar sağlanır. Beyaz olmasını istediğimiz yerlerde kâğıdın kendi beyazlığı kullanılır. Boyaların rengini açmak için beyaz kullanırsak boya saydam özelliğini yitirir. Boyanın saydam özelliğini korumamız gerekir. Suluboyanın işlenim biçimlerini biraz daha açalım:

Suluboya resim yapmanın üç yöntemi vardır.1- Kuru yöntem: Bu yöntem çabuk, kolay sistemli ve başarılı özelliği olduğundan okullarda öğrencilere öğretilmesinde öğretmen arkadaşların üzerinde durmaları yerinde olur. Bu yöntemde konu resim kalemiyle(2B-4B) fazla ayrıntıya girmeden çizilir. Çizim silgi kullanmadan ne kadar temiz pürüzsüz yapılırsa suluboya resmin sonucuda güzel ve saydam olur. Çizim olabildiğince kompozisyon bilgisine uygun çizilmeli ışık-gölge bölgeleri belli edilmeli.
İkinci aşamada renk vurmaya en koyu bölgeden başlanır. Renkler resim kağıdına taze, net olarak sürülmelidir. Fırçalar bol su ile acele, dikkat ve kararlılık içinde çalışılmalıdır.
   
Üçüncü aşamada dömi tenler boyanır. Yani çok koyu renkle yarım değerdeki(yarı gölge) renklerin boyanmasına geçilir.
Dördüncü aşamada suluboya resmin detaylarına geçilir. Glasi ile resme derinlik vererek hava perspektifi sağlanır. (Glasi: Bitmiş durumda olan suluboya resmin sertliğini, kuruluğunu gidermek, derinliği meydana getirmek amacı ile bol su ile eritilmiş saydam renklerin iyice kurumuş koyu renkler üzerinden çabuk ve hafif olarak geçilmesidir. Amaç koyu renklere bir parlaklık derinlik durumu vermektir.br /> 
{mosimage}2- Sulu yöntem: Resim kalemiyle kompozisyonu çizilmiş resim kağıdı, düz bir yüzeye(resim tahtası) gerilir. Kağıdın resim yapılmış yüzeyi geniş bir fırça, pamuk yardımıyla ıslatılır. Resim kağıdı suyu çekip nemli duruma gelinceye kadar beklenir. (suyun parlaklığı kaybolduğu an belirli nem oranını kazanmış demektir.) Bol su ile çalışarak yukarıdan aşağıya doğru boyama işlemi yapılır. Şekillerin üzerine sürülen renk, henüz kurumaya vakit bulamamış diğer biçimlerin rengi ile kaynaştırılır. Bu yöntemde renkleri doğru değerleriyle sürmek, yan yana düşen biçimler üzerinde renklerin kurumasına fırsat vermeden aralarında kaynaşmalar sağlanmalıdır. Renkler arasındaki bu pasajlar çok dikkatli yapılmalıdır. Suluboya tekniği çabukluk, dikkat kararlılık gerektirir. }

Keyifli çalışmalar diliyorum.

Ressam Ülkü Özen

* Bu sayfadaki resimler ressam Ülkü Özen tarafından eklenmiştir. Resimlerin herhangi bir site, broşür veya yazılı, baskılı medyada kullanılması için kendisinden izin almak gerekmektedir. 

 

Ana Okullarında Resim Ve Üç Boyutlu Çalışmalar Öğretimi

Resim öğretimi ile çocuğa neyi kazandırmak istiyoruz? Amacımızın dayandığı temel nedir? El ustalığını gözleme alışkanlığı ya da ussal yeteneklerini geliştirmek midir? Gerçekler bunlara dayalı bir resim öğretmeninin yararlı olmadığını üstelik çocuğu sanat eğitimi yönünden geliştirmediğini göstermiştir. Buna karşı şayet çabalarımızı çocukta var olan ve onu renk ve biçim düzeni kurmaya zorlayan güçleri harekete geçirmeye, ondan güzellik duygusunun gelişimini sağlamaya yöneltmişsek o zaman bunlarla birlikte hem çocuğun ussal yeteneklerini geliştirmiş hem de ona sezgiye dayanan bir gözleme alışkanlığı kazandırmış oluruz. Burada resmin ne olduğu konusunda bir açıklama yapmak gerekir.

Resim Nedir? Cicili bicili manzaralar gerçeğe uygun kompozisyonlar ya da modeline tıpatıp uyan portreler midir? Eski, yakın ve yeni bütün sanat dönemlerinin yapıtlarını incelediğimizde resim bir renk, biçim ve bağlantı düzeni olduğunu görüyoruz. Doğada ayrı karakter ve biçimde bulunan öğeler ancak orada düzen bağlantı ve ritim kaygısı ile kişiliklerini değiştirerek görevsel yapının fonksiyon ve sütürüktürün(doku) gerektirdiği bir kişiliğe bürünürler. Çocuklar belli bir yaşa gelinceye kadar büyük sanatçılara özgü bir düzeni içgüdüsel olarak bulur. Çalışmalarını uygulayabilirler. Bu dönemlerde çocuk, resim sanatının en güç sorunlarını oynayarak çözer. Ama gençlik çağı başlangıcına doğru çocuğun esini kaybolmaya başlar. Şiir dolu dünyası yerini büyüklere özgü düşünce dünyasına bırakır.

Araç ve Gereçler:
(Ana Okulunda Resim Yaptırırken)Küçük çocuklara mümkün olduğu kadar büyük kâğıt verilmelidir. Yaşla kâğıt ölçüsü ters orantılı olduğundan yaş ufaldıkça, kâğıt büyüyecektir. Ölçü 50×35 cm. den küçük olmamalıdır. Kâğıt olarak ambalaj kâğıdı seçilmeli fırça geniş olmalıdır. Boyalar büyük kaplar içinde verilmeli(konserve kutuları vs.) Piyasa işi boyalar yerine, kendi hazırladığımız boyaları kullandırmalıyız.

Boyanın Hazırlanması:(Bir kilo toprak boya, sıcak su ve nişasta kolası ile karıştırılarak bir bulamaç kıvamına getirilir.(10 gr.) parlaklık vermek için içine 10 damla gliserin, kâğıdın yumuşaklığını kaybetmemesi için bir tutam toz sabun atılır.)

Renksiz çalışmalarda kurşun kalem katiyen kullandırtmamalıdır. Çünkü çocuğun fiziki yapısı küçük hareketlere müsait değildir. Bu durum onun sıkılmasına sebep olur. Kurşun kalem yerine füzen veya o tipte bir kalem kullandırabiliriz.Üç Boyutlu Çalışmalar:
Okul öncesi ve okul çağında çocuklar, kil ve plastirin çalışmalarından çok hoşlanırlar. Ve ilk dokunma tecrübelerini yapma olanağı bulurlar. Bu yaştaki çocuklara kum, ağaç, taş bloklar çalışması yaptırılabilir. Üstelik kil çalışması çocuğun fizyolojisi için de geçerlidir. Çünkü bu yaş çocukları genellikle peklik(kabızlık) çekerler. Kille oynama dışarı çıkma ihtiyacını tahrik eder.