Dünden Bugüne Mardin

Mardin, binlerce yıllık geçmişinin getirdiği kültürel birikim ve mimari mirası ile görenleri büyüleyen bir şehirdir.

Mezheplerin, dinlerin, gelenek ve göreneklerin harmanlandığı zengin bir tarihtir.

Taşa şekil vermiş usta ellerin ince ruhu ile zamanın durduğu hissini veren bir Güneydoğu şehridir Mardin. Bu yazımda şehirdeki görebildiğimiz medreseleri ve camileri anlatacağım.

Zinciriye Medresesi: Mardin kalesinin altındaki Medrese
Mahallesinin kuzeyinde yer alır. Timur’un ordusu ile savaşan Melik İsa
bu medresede hapsedildiğinden adına “Melik İsa Medresesi” de denir. İki
avlulu ve iki katlı medresede giriş kapısının taş işlemeleri ve dilimli
kubbeleri muhteşemdir. Medresede İsabey Türbesi ve birçok eski kitabe
bulunmaktadır. Medrese tepede olduğundan eskiden bir dönem rasathane
olarak; bir dönemde müze olarak kullanılmıştır.

Ulucami: Mardin Ulucami 11yüzyılda Selçuklular zamanında yapılmış olup
şehrin merkezindedir. Aynı zamanda Mardin’in en eski camisidir.
Artuklular zamanında onarılmış ve minaresi de Artuklu hükümdarı
Necmeddin Ilgazi zamanında yaptırılmıştır.

{mosimage}Ulucami’ye vakıf olarak Artuklu Sultanlarından Melik Salih tarafından
yaptırılan hamam ise Ulucami’nin güneydoğusunda bulunmaktadır.

Hatuniye (Sıtti Radviyye) Medresesi: Kutbeddin Ilgazi’nin annesi Sıtti
Radviyye Hatun tarafından 1184–85 yıllarında Gül Mahallesinde
yaptırılmıştır. Avlusu revaklı olup iki katlı bir yapıdır. İçi
rölyeflerle süslü tromplu kubbesi ile türbe yer almaktadır. Medreseye
bitişik cami kısmında Peygamberimize ait olduğu tahmin edilen ayak izi
mevcuttur. Medresenin yanında ayrı bir bina içinde tarihi hamam bugün de
kullanılmaktadır.

{mosimage}Kasımiye Medresesi: Mardin’in güneybatısında tepelerin altındadır.
Yapımına Artuklular zamanında başlanmış; Akkoyunlu Hükümdarı
Cihangiroğlu zamanında 1457–1502 yıllarında bitirilmiştir. Bugüne kadar
tümü ile ayakta kalabilen ve taş işçiliği ve süslemeleri ile öne çıkan
yapı; medrese, cami ve türbeden meydana gelmiş bir külliyedir. Şu anda
külliyenin etrafında çevre düzenlemesi yapılmaktadır.

Şehidiye Cami ve Medresesi: Şehidiye Mahallesinde bulunan cami ve
medrese 1201–1239 yıllarında Artuklu Sultanı Artukaslan tarafından
yaptırılmış olup; kendisi de burada defnedilmiştir. Revaklı, eyvanlı
avlulu medresenin taş işçiliği, caminin kuzey tarafı ve 1916–17
yıllarında yaptırılan minaresindeki işçilik görülmeye değer
özelliktedir.

{mosimage}Latifiye Camisi: Cumhuriyet Alanının güneyindedir. Mardin’deki son
Artuklu eserlerindendir. Caminin giriş kapıları, Selçuklu ahşap
işçiliğinin örneklerinden olan minber ve mahfili görenleri hayran
bırakmaktadır. İki renkli taşlardan yapılmış üç dilimli ve kemerli
portalde, geometrik motifler ve yıldız örgülü bezemeler dikkati
çekmektedir. 1371 yılında Artukoğlu Abdüllatif bin Abdullah zamanında
yaptırılmış; minaresi ise Mısır Valisi Muhammed Ziya Tayyar Paşa
tarafından inşa ettirilmiştir. 1845 yılında ise Musul Valisi Gürcü
Mehmet Paşa tarafından onarılmıştır.

{mosimage}Reyhaniye Camisi: Hasan Ayar Çarşısı içindedir. 1756 yılında Ahmet
Paşa’nın kızı Adile Sultan tarafından yaptırılmış ve 19. yüzyılda
onarılmıştır. Kare kaideli, sekizgen gövdeli minarenin şerefeden sonraki
üst kısmı silindirik olarak devam eder ve sivri bir külahla sona erer.

Babü’s Sur(Melik Mahmut) Camisi: Savurkapı semtindedir. Melik Salih
tarafından yaptırılmış olup Artuklu Sultanı Melik Mahmut’un kabri burada
bulunduğundan onun ismini almıştır. Taş işlemeli ana girişi görülmeye
değerdir.

{mosimage}Mardin Kız Meslek Lisesinin kapısı da görülmeye değer olup taş işçiliğinin en güzel örneklerindendir.

 

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}

{mosimage}
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir