Ahlat Kabristanları

Harabeşehir Mezarlığı

Eski şehrin merkezinde, Selçuklu Kalesi içindeki Harabeşehir’de 
bulunmaktadır. Mezarlıkta basit, işçiliği olmayan mezarlar ile iki akıt
bulunmaktadır.

Taht-ı Süleyman Mahallesi Mezarlığı

“Kara Şeyh”  mezarlığı da denilen bu mezarlık  ismiyle anılan mahallede   bulunur. Burada XIV. asra ait pek çok şahideli  eser, bir akıt ve bir koyun heykeli mevcuttur. Mezartaşları  itina ile işlenmesine rağmen ikinci sınıf eserlerdir.

Merkez (Erkizan) Mezarlığı

“Kayalı Mezarlığı”  olarak da anılan bu mezarlık Şeyh Necmeddin ve Erzen Hatun kümbetlerinin bulunduğu Erkizan Mahallesindedir. Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı hocamız bu mevkiinin  isminin “Kayı” dan geldiğini söylemektedir. İşçilik bakımından bir özelliği olmayan mezarlar mevcuttur.

Kale Mezarlığı

Osmanlı  kalesinin kuzeydoğusunda bulunan bu mezarlıkta, Ahlat’ın Osmanlı dönemi mezarları  bulunmaktadır. Bu mezarlar, işçilik ve tezyinat bakımından önem taşımayan kabaca yapılmış mezarlardır. Meydanlık mezarlığı nasıl ki Ahlat’ta taş işçiliğinin zirvede olduğunu yansıtıyorsa, Kale mezarlığı da  Ahlat’ta bu sanat kolunun artık sönmüş bulunduğunu ve Ahlat’ın bir sanat merkezi olma hüvviyetini kaybettiğini göstermektedir.

Kesdoğan / Kız Kalesi Efsanesi ( 1 )

Çok eski zamanlarda Divriği’de büyük bir kale varmış. Bu kalede Süleyman Şah, ailesi ve uşakları yaşıyormuş. Süleyman Şah’ın çok cesur ve korkusuz yiğit bir oğlu varmış. Her gün ava çıkar, hiç eli boş dönmezmiş. Bir gün Süleyman Şah’ın oğlu yine ormanda avlanırken çok güzel bir kız görmüş. Süleyman Şah’ın oğlu bu kıza vurulmuş. Kızda ondan farksız değilmiş. Yanındaki askerlere bu kızın,  kimin kızı olduğunu araştırmalarını emretmiş.  Askerler bir süre sonra kızın Ermeni Kralı’nın kızı olduğunu ve karşıdaki kalede yaşadıklarını, kızın isminin de Aykız olduğunu öğrenmişler.

Genç adam gün geçtikçe aşkına karşı koyamaz olmuş. Yine ormanda avlandığı bir gün Aykız’ı görmüş. Yanındaki askerlerden onun dilinden anlayan birini aracı olarak göndermiş. Kızında ona ilgisi olduğunu anlamış. Yemekten içmekten kesilen genç adamın halini gören babası, oğlunun durumunu öğrenmiş ve derhal kızı istetmek için adamlarını göndermiş,”Benim oğluma kız vermeyecek adam tanımıyorum” demiş.

Heyet, Ermeni Kralı’nın huzuruna çıkmış. Olayı anlatmışlar. Ermeni Kralı, Süleyman Şah’tan korktuğu için”vermiyorum “diyememiş,”kızımla konuşup size haber salarım”demiş. Bu konuşmanın üzerinden bir hayli zaman geçmiş. Süleyman Şah’ın oğlu git gide sabırsızlanmaya başlamış. Bu arada Aykız’la da mektuplaşıyorlarmış. Uzun müddet ses çıkmayınca Süleyman Şah bir heyet daha göndermiş. Ermeni Kral’ı bunları büyük bir saygıyla karşılamış. Kızıyla konuştuğunu, fakat kızının kendisi gibi bir silahşora varacağını, bunun içinde genci imtihana tabi tutacağını söylemiş.Süleyman Şah bunları duyunca küplere binmiş: “Benim oğlumdan daha yiğit, daha silahşor bir delikanlı dünyaya gelmiş midir?” diye sormuş. Git gide Ay Kız’ın hasretiyle eriyen delikanlı, Ermeni Kıralı’nın teklifini kabul etmiş. Teklife göre Divriği Kalesi ile Ermeni Kalesi arasına bir yağlı ip gerilecek; yiğit delikanlı ipin üzerinde yürüyecek. Ermeni Kalesi’ne varacak, Kıralın kızını kucaklayarak ip üstünde Türk Kalesine dönecek…..İpin gerildiği yer çok uçurummuş. Uçurumun tabanından coşkun Çaltı ırmağı geçiyormuş…

Delikanlı Allah’ın adını anarak yağlı ve gergin ip üstünde yürümeye başlamış. Ermeni kalesinin duvarlarına az bir mesafe kalmış. Türk askerleri etrafta sevinç çığlıkları atıyormuş. Tam kaleye tutunacağı sırada Ermeni Kıralı, Doğan ismindeki yardımcısını çağırmış. Doğan’a bağırmış:
-Kesss…..Doğan!

Doğan, kılıcını yağlı ve gergin urgana vurmuş… İp kesilmiş, Yiğit Türk delikanlısı, Çaltı ırmağının derin vadisine düşerek ruhunu teslim etmiş. Sevgilisinin feci şekilde ölümünü gören Aykız, kendisini onun ardından vadiye atmış. Coşkun sel suları iki sevgiliyi Fırat’a kadar götürmüş…
O günden sonra Ermeniler’e ait Kız Kalesi’nin adı “Kesdoğan Kalesi olmuş. Halen o uçurum daki kayalıklar üzerinde kırmızı kırmızı izler vardır. Kayalar üzrindeki izlerin birbirlerine kavuşamayan sevgililerin kanı olduğu söylenir. 
 
Kaynak: Kutlu Özen, Sivas Efsaneleri(2001),s 78–79

Ahlat Trip

We had not come to eastern Turkey to see the city of Van, Tuşba, the Muradiye Falls or Akdamar Island, with their ancient legends, fascinating history and scenic beauty. Instead, leaving them all behind we headed for Ahlat.

Only Lake Van remained our faithful companion as we drove on, looking out onto its magical beauty. Referred to as the ‘sea’ by local people, Lake Van spans the province of Bitlis to the west and Van to the east. Ahlat lies on its western shore between the towering mountain of Nemrut to the southwest and Süphan to the northeast. Behind the town stretches the plain of Ahlat. Mount Nemrut is the last of Turkey’s volcanos ever to erupt, and it was one of its ancient eruptions which created Lake Van. The flowing lava petrified to form a natural dam, behind which the waters collected to form Turkey’s largest lake. In the crater of Mount Nemrut itself is Lake Nemrut, also a record holder as Turkey’s deepest lake.Ahlat is famed for its Seljuk period mausoleums, whose magnificent architecture and stone carving have led historians to describe it as the land of the Seljuk renaissance. These tombs number among the greatest monuments of early Turkish civilisation in Anatolia.

The history of this region can be traced back to the 15th century BC. It was ruled in turn by the Assyrians, Urartians, Medes, Persians, Macedonians, Seleucids, Parthians and Alatosians, to be followed by the Byzantines, Abbasids and diverse principalities. Ahlat, anciently Hilat, changed hands frequently, and was the scene of countless uprisings and invasions. The Seljuk Turks took Ahlat in 1093, and ruled here until 1230. This was followed by more  centuries of upheaval, which lasted until Ahlat became part of the Ottoman Empire after the Battle of Çaldıran in 1514. So Ahlat is a town which has seen many peoples come and go, and survived periods of prosperity and adversity.Two hours after setting out from Van our coach arrived in Tatvan, where we halted briefly. The mood of exploration was upon us, and each of the villages and towns with their own distinct character that we had passed through had beckoned us to stay and discover them. In Tatvan we were almost tempted to remain overnight, but as the blue sky was concealed by lowering clouds we decided to carry on to our final destination of Ahlat without delay. During the 45 minute journey to Ahlat we conversed excitedly. We had heard so much about it, but none of us had ever been there before. On our arrival we were met by Hasan Uludağ, director of the town’s guest house for teachers, which since the Selçuk Hotel was closed for renovation, was for the moment the only place to stay in Ahlat. We spent four nights there.

The next morning we set out to see the renowned mausoleums, known as kümbet, nineteen of which are scattered over the area. Some stand by the road, some at the edge of fields, others in peoplsre gardens or on hilltops. These centuries old buildings are among the finest examples of Seljuk architecture, and the final resting places of many eminent figures of the period. Most of the kümbets have a square base above which is a polygonal drum supporting a cylindrical body, covered by a conical roof with an interior cupola. A few, such as that of Şeyh Necmeddin, are square. One of the most distinctive kümbets is that of Emir Bayındır, encircled by short columns linked by arches. Among those most renowned for their ornate carving are Usta Şagirt Kümbet (Ulu Kümbet) dated 1273, the Hasan Padişah Kümbet and  Double Kümbets dating from around the same time, the Hüseyin Timur Kümbet (1279) and Bugatay Aka Kümbet (1281).As we went from one to the other, we felt as if we had travelled back in time. Most had richly decorated portals, carved in relief with dragons, geometric and floriate motifs, and inscriptions.

The Seljuk graveyard at Ahlat is another extraordinary sight. Here the graves are marked not by kümbets, but by great stones 2 metres in height, known locally as akıt. Like the kümbets, the stone carving on these tombstones is remarkable, turning the cemetery into an openair museum. No two are alike, and for hours we wandered from one to the other.On the days that remained to us we visited the ancient ruined city, the Ottoman castle whose construction commenced during the reign of Sultan Süleyman the Magnificent (1520-1566) and was completed during the reign of his son Selim II (1566-1574), Ahlat Museum and other sights.hlat is a town with a population of over ten thousand which sprawls along its 5 kilometre long main street, Sanayi Caddesi. Seated on small stools outside the coffee houses and shops along here we got to know the town’s modern inhabitants over our glasses of strong tea. Behind the main street are the charming one and two storey houses built of local Ahlat stone, and almost buried in green foliage. Each house has a large garden planted with mainly apricot, cherry, walnut and plum trees, and surrounded by a wall of the same stone. As we wandered around we were offered fruit by the women, who spend their lives behind these walls.The economy of Ahlat is based on farming and animal husbandry, but it is also famous still for its stone and stone masons. As well as the Ahlat stone, pumice is quarried in the region. With its spectacular setting on Lake Van, Mount Nemrut, fascinating historic monuments, and friendly inhabitants Ahlat more than repaid our curiosity.

We ended our sightseeing with a visit to Lake Nazik, accompanied by local journalist Mehmet Ali Köprücü. Like Lake Van this was also formed by a lava dam. The views were superb, and we did not return until we had watched the sun set over the beautiful landscape. The exhilaration of seeing new places and making new friends was now mingled with the sadness of departure, but we were taking with us wonderful memories of Ahlat.

Ulucamii Darüşşifa

Bilindiği gibi Divriği Ulucamii Melik Ahmet Şah tarafından 1229–1240 yılları arasında yapılmıştır. Ahmet Şah’ın eşi Melike Turan Melek de, camiye bitişik Darüşşifa’yı yaptır mıştır. Gerek bu eserin yapımı sırasında, gerekse daha sonraki yıllarda bu mekanla ilgili efsaneler ve halk inançları meydana gelmiştir.

Necdet Sakaoğlu’nun tespitleri şöyledir:

Camiden Önce Hamam: Ahmet Şah, caminin temelini vurdurmazdan önce, şimdi harabesi kalan”Bekirçavuş Hamamı’nı yaptırmış. Camide çalışanlar, her sabah evvela hamamda yıkanır, büyük abdestle gelip işe başlarlarmış.

Bu rivayeti şu şekilde anlatanlar da vardır:
Ahmet Şah bir gün cami inşaatının başına gelmiş. Bir işçinin durumu dikkatini çekmiş. Adam, ustasına  götürmek üzere bir taşı kucaklıyor, fakat bir adım atmadan tekrar yere bırakıyor, yine kucaklıyor bırakıyormuş….Yanına yaklaşıp sormuş. İşçi utana sıkıla “büyük abdeste ihtiyaç duyduğunu, o vaziyette mabede taş götürmeyi günah saydığını”söylemiş. Şah hemen caminin yapımını durdurarak bir hamam inşa ettirmiş. Ondan sonra her sabah ustalar ve işçiler, ilkin yıkanır sonra işe başlarlarmış.

Sabırlı Mimar, sabırsız Şah… Ahmet Şah camiyi yaptırmak için başka memleketten mimarlar, ustalar getirtmiş. Cami yapılmış bitmiş. Fakat içersi kalıplarla, iskelelerle doluymuş. Derken iskelelerin söküleceği sırada mimarların ve ustaların başı ortadan kaybolmuş.

Herkes:”Acaba başına bir halmi geldi?”diye merak etmişler.
Ahmet Şah dört bir yana haber salmış. Ne dirisi ne de ölüsü bulunmuş. O olmayınca öteki ustalar kalıpları, iskeleleri sökememişler. Şah kızmış:
—Başka ustalar bulun, emrini vermiş.
Çok usta mimar bulunup getirilmiş. Ama her gelen:
—Ben bu işi yapamam, akıl erdiremedim, diyerek dışarı çıkmış.
Kalıpları sökecek hiç kimse bulunamamış. Ahmet Şah’ın canı sıkılmaya başlamış. Komşu memleketlere yazarak en usta neccarları, dülgerleri getirtmiş. Ne hikmetse bir türlü başaran çıkmamış. Sonunda Şah’ta etrafındakilerde kanaat o varmışlar ki:
—Kalıpları böyle sökülmez biçimde yapmak suretiyle mimarbaşı, hem bize hem İslam dinine hıyanet etti. Şu halde düşmanımızmış. Her kim görür ve yakalarsa, düşünmesin öldürsün….

Gel olmuş git olmuş aradan on yıl geçmiş. Cami öyle işe yaramaz kapalı dursun, Cuma ve bayram namazları, önündeki avluda kılınmaya başlamış.
Yine bir bayram sabahı, Ahmet Şah, yöneticiler ve ahali, burada namaz kılmışlar. Namazdan sonra tebrik töreni başlamış. Kalabalığın arasından saçı sakalı birbirine karışmış bir derviş:

—Ey Şah, böyle büyük bir mabet varken dışarıda namaz kılınır mı?
Diye sormuş. Şah adamı incitmemek için durumu anlatmış Adam izin isteyip hemen içeriye girmiş ve herkesi şaşırtan bir çabuklukla kalıpları birer ikişer yerinden oynatıp çıkarmaya başlamış.
Hemen anlamışlar kayıplara karışan mimarın o olduğunu. Fakat ses çıkarmamışlar. İş bitince huzuruna çağırıp:

—Sen bana ve eserime en büyük kötülüğü yaptın. Camimi yıllarca kör bıraktın. Bunun cezasını biliyor musun? Demiş.

Mimar şu karşılığı vermiş:
—Şahım, siz dünyada eşi az bulunur bir cami yaptırdınız. Camiler Allah’ın evidir. Temeli de kubbesi de çok sağlam olmalıdır. Ben, bu mabedin kıyamete kadar ayakta kalmasını diledim. Eğe ortadan kaybolmasaydım, sabredemez, kalıpları söktürürdün. Camide uzun ömürlü olmazdı. Oysa bu caminin on yıl iskelede kalıp temellerinin yerleşmesi şarttı. Onun için çareyi gözden kaybolmakta buldum. İskeleyi de kimsenin bozamayacağı şekilde yapmıştım.
Takdir sizin… İster vurdurun boynumu, isterseniz bağışlayın… Şah, mimara hak vererek onu ödüllendirmiş ve ücretini fazlasıyla ödemiş.

Not: Cami kapılarındaki 1228 tarihi ile içerideki minberdeki 1243 tarihi arasında 15 yıllık bir zaman farkı vardır.
Bende değil onda… Ulu Caminin bir yerinde “Bu cami yıkılırsa, diyeti dikmenin altında /bedeli sütunun altında” diye bir yazı varmış. Fakat her dikmenin üzerinde de “Bende değil onda”yazısı okunurmuş.

Rivayete göre Ahmet Şah, camiyi yaptırırken, bir gün yıkılacak olursa tekrar yapılsın, diye yetecek kadar altını, gümüşü temele gömdürmüş.
Bilindiği gibi çok eski bir gelenek olarak, büyük mabetlerin, hayır kurumlarının temel çukuruna, o günün geçerli akçesinden avuç avuç serpilir, bunun uğuruna inanılırdı.

Bir paraya kırk yumurta… Ulu Cami’yi yapan mimar, daha bütün işler tamamlanmadan hastalanmış. Yanındakilere vasiyet etmiş. Şah’a da haber yollamış:
—Ömrüm ve sağlığım vefa etseydi, ben bu eserin içini boyayıp tezyin edecektim. Halim ortada. Artık benim bunu yapmama imkan yoktur. Duvarların boyası ve cilası yumurta ile yapılacak, camiyi asıl o boya gösterecek. Elim yakanızda olsun, yumurtanın kırkı bir paraya çıksa bile ihmal etmeyesiniz, demiş.
Adamcağız uzun yaşamamış ve ölmüş. Fakat sonradan, ne Şah’ın ne de öteki ustaların, baş mimar öldükten sonra bu işe el atmaları kısmet olmamış. Cami de öylece boyasız badanasız kalmış.

Not: Bu rivayetin daha çok geçmişteki ucuzluğu aksettiren yönüne ilgi duyulmuştur.

Mimarın mutluluğu: Ustalardan biri cami bitince minareye çıkmış. Elindeki külüngünü(madırgasını)büyük bir coşku ile fırlatmış:
—Nereye düşerse, beni oraya gömersiniz. Bu camiyi, külüngümün düştüğü yerden ebediyen seyredeyim, demiş.

Ahmet Şah, ustasına daha sağlığında bir türbe (Kubbedibi/Kamerdin)yaptırmış. Usta da sağlığında kümbetin çevresindeki arsaları alarak “Burası benim gibi gariplerin gömüleceği bir mezarlık olsun” demiş. Kabristan ziyaretlerinde, Kubbedibi’ne uğramak ve Ulucami’nin ustası için Fatiha okumak bir gelenektir.
Antika top: Ulucami mihrap önü kubbesinin yarı karanlık derinliğinde kalan beyaz/yeşil renkli bir porselen top vardır. Bu askı topuna halk dilinde antika denir. Çok değerli olduğuna inanılır. Rivayete göre”antika”yı, cami yapıldığı zaman bir padişah, ev hediyesi gibi, Ahmet Şah’a teslim etmiş. O zaman çok beğenmiş ve mihraba asmışlar. Yıllar yılı orada asılı durmuş. Yakın zamanda bir ecnebi(yabancı)gelmiş, bu topa öyle ağır bir fiyat vermiş ki cami ilgilileri iskele kurdurup şimdiki yerine astırmışlar. Bu askı topunu Ayangil’in Hacı İsmail Efendi’ye astırmışlar.

Kırkların Bekçiliği: Çok eskiden beri “Kırklar”ın Ulucami’de toplandıklarına ve zikrullah çektiklerine inanılırmış. Bu konuda bir de yakın zaman olayı anlatılır. Ulucami’nin19. Yüzyıl sonlarındaki müezzinlerinden olan Faraş Baba, bir gün, sabah ezanı okumaya gelmiş. Vakti bilememiş. Daha gece yarısı imiş. İçeri girince erenleri, geniş bir halka halinde zikir çeker bulmuş.. Şaşırıp kalmış. Erenlerden biri, Faraş Baba’ya:

—Bir daha böyle vakitsiz gelme, uyarısında bulunmuş.
Faraş Baba’nın dili tutulmuş, kırk gün içinde ölmüş.

Kaynak: Sivas Efsaneleri – Halk Bilimi Araştırmacı Yazar Kutlu Özen

Kesdoğan / Kız Kalesi Efsanesi ( 2 )

Sivas’ın Divriği ilçesinde yıkılmış bir kale bulunmaktadır. Şehrin kuzeydoğusunda bulunan bu kale “Kesdoğan” kalesi adıyla anılmaktadır. Bu kale, yıllarca önce buralara yerleşmeyi tasarlayan bir Ermeni kıralı tarafından yapılmıştır.Kıralın Belkıs isminde çok sevdiği güzel bir kızı varmış. Kızına çok bağlıymış. Bu nedenle kalenin ismine kızının adını vermiş: Belkıs Kalesi. Bu kalenin karşı tarafında bulunan Divriği Kalesi’nde Şahin Şah hüküm sürermiş.Bir gün Ertuğrul Bey, tek başına geyik avına çıkmış. Geyik peşinde koştururken karşı kaleye geçmiş ve o sırada avdan dönmekte Ermeni kıralının kızı Belkıs’la karşılaşmış. Şah’ın oğlu, Belkıs’ı görünce güzelliğine hayran kalmış. Belkıs’ta at koşturmalarını, cenk tutmalarını gördüğü Ertuğrul Bey’e bir anda vurulmuş.

Avını bırakan Ertuğrul Bey, kaleye dönmüş. Hemen babasının yanına giderek karşı kaledeki Ermeni kıralının kızı Belkıs’ı kendisine istemesini ve eğer din farkı gözetilirse savaş açıp zorla almasını istemiş. Şah, çok sevdiği oğlunun isteğini yerine getireceğini söyleyerek hemen Belkıs kalesine elçiler gönderip Belkıs’ı oğluna istemiş. Eğer aksi cevap verirlerse kendisiyle savaşacağını da bildirmiş. Kral elçileri güler yüzle karşılamış:
-Şahlar şahı, oğluna kızımı isterde ben vermez miyim? Fakat birde kızımla konuşayım, sonra size haber salarım” deyip elçileri ağırlamış.

Cevap beklenirken güneş batacağı zaman her akşam Ertuğrul Bey, kendi kalesinin burcunda durur ve okunun ucuna bağladığı mektubunu Belkıs’a fırlatırmış. Belkıs’ta mektubun cevabını ikinci akşamı aynı zamanda okun ucuna bağlayarak Ertuğrul Bey’e atarmış. Aşkları bu şekilde sürüp giderken kraldan gelecek cevapta gecikmeye başlamış. Belkıs, Ertuğrul Bey’in mektuplarını alıp cevap atamaz olmuş. Bunu merak eden Ertuğrul Bey, tekrar babasının yanına giderek bir kez daha elçiler göndermesini rica etmiş. Bunun üzerine Şah tekrar elçilerini göndermiş. Kralı yine güler yüzle karşılamış; onlara:
—Kızımla konuştum. Kızımda benim gibi memnun bu işe. Fakat kızım çok mağrur, erkek evladım olmadığı için tek kızımı erkek gibi cesur ve cengaver yetiştirdim. Şimdi o da “benim evleneceğim erkek cesur olmalı. Şah’ın oğlunun ne kadar cesur ve mert olduğunu görmeliyim”diyor. Bende kızımın bu arzusunu kıramam, demiş. Elçiler:
—Şah’ımızın oğlu sizin düşündüğünüzden de merttir. Ne dilerseniz yerine getirsin,  demişler. Kral:
—O zaman sizin kalenizin burcundan bizim kalemizin burcuna kadar kalın bir halat gerilsin. Bu halat üç gün üç gece iç yağı ile yağlansın. Kızımı isteyen Şah’ın oğlu sizin kalenizin burcundan bu halata asılarak boğazı geçip huzurumuza kadar gelsin. Bunu yaparsa kızımla evlenebilir, demiş.
Elçiler, kralın dediklerini Şah’a anlatmışlar. Şah buna köpürmüş./çok kızmış; oğlunu huzuruna alıp durumu anlatmış.

Ertuğrul Bey:
—Belkıs’ın aşkı için karşıdan karşıya geçerim. Demiş.
Ermeni Kralına haber salınmış. İki kalenin ucuna bin metre kadar uzun halat bağlanmış. Bu halat üç gün üç gece yağlanmış. Söylenen günde her iki kalede şenlikler tertiplenmiş. Büyük ateşler yakılarak av etleri çevrilmiş. Bir süre sonra Şah’ın oğlu halatın başına gelmiş. Halata asılmış ve Ermeni kalesine doğru yol almaya başlamış. Kral ise Ertuğrul Bey’in yorulacağını, uçuruma düşüp parçalanacağını sanıyormuş. Kaleye yaklaştığını görünce huzursuzluğu artmaya başlamış. Çünkü aslında kızını vermek istemiyormuş. Ertuğrul Bey ilerlemiş tam kalenin burçlarını tutacağı, ayağını toprağa basacağa zaman Kral yanındaki başpehlivanı Mekadoğan’a bağırarak emir vermiş:
-Kessss Doğan!…
Mekadoğan hemen kılıcını vurup halatı kesmiş. Halat kesilince Ertuğrul Bey, uçuruma düşüp parçalanmış.Bunu gören Belkıs’ta sevgilisinin peşinden kendini burçlardan aşağı bırakmış. Bunun üzerine Şah, ordusuyla Belkıs kalesine yürüyüp kaleyi almış; fakat kral kaçmayı başarmış. Bu kalenin ismi, Mekadoğan’dan dolayı “Kesdoğan”kalmış. Hala Kesdoğan kalesinin uçurumunda Ertuğrul Bey ile Belkıs’ın kanı olduğuna inanılan lekeli kayalıklar bulunuyormuş!…… 
 
Kaynak: Kutlu Özen, Sivas Efsaneleri(2001),s 78–79

 

Kuyumculuk – Sivas Gümüşleri

Kuyumcu, değerli maden(altın, gümüş) ve taşlardan bilezik, küpe gibi süs eşyası yapıp satan kimsedir. Osmanlıca’da karşılığı "zer-gerlik"tir.

Kuyum; altın ve gümüşten yapılan süs maddeleridir.
İlk süs eşyası madenden dökülerek yapıldığından, sonradan kıymetli taşlardan süs eşyası yapmaya da “kuyumculuk” denilmiştir.
Sivas’ta kuyumculuk, günümüze kadar gelen ürünlerinden görüldüğü üzere, çok gelişmiş olan bir sanattır.
Sivas’ta kuyumcu dükkânları, eskiden Meydan Camii çevresinde ve şimdiki Terziler Çarşısı’nın yerinde olan
Bezazlar  Çarşısındaydı. Sivas’ta özel kuyumculuk işleri, eserlerdeki ustalık ve bunların zarafetiyle İstanbul’dan sonra ikinci sırayı alırdı. Osmanlı döneminde, gümüş ve altın üzerine vurulan damgalar üç ilin adını taşırdı ki, İstanbul, Sivas ve Van idi.
Son yıllarda kuyumculuk bir el sanatı olmanın ötesinde bir sektör olarak geliştiğinden, artık Sivas’taki kuyumcuların çoğu kendi imal ettikleri eserlerin yanında, İstanbul’da veya diğer yörelerde (Beypazarı, Eskişehir gibi) imal edilen ürünleri de satmaktadırlar.
Gümüş işleme teknikleri:
 
Sivas’taki gümüş ustaları “telkâri, savat, kalem işi ve kakma olmak üzere dört çeşit teknik kullanmaktadırlar.

Sivas’ta yapılan gümüş işleri:
Sivas kuyumculuk sanatının en güzel örneklerini Sivas Müzesi’nde görebildiğimiz gibi, aileden intikal eden ve ata yadigarı olarak özenle muhafaza edilen gümüş eşyalar da birer antika eşya olarak evlerimizde yer almaktadır.

Günümüzde gümüş eşya olarak en fazla yapılan eserler şöylece sıralanabilir:

Gümüş çekmece(Küçük sandık), nalın, hamam tası, kemer, çay tepsisi, çay kaşığı ve tabakları, telkari bardak zarfı, kalem, yüzük, sigara kutusu, sigara tablası ve ağızlığı, bilezik(Kolbağı), toka, kolye olarak kullanılan muska ve mutlaklar, kolyeler, küpe, çeşitli broşlar, yaka çiçekleri, yüksük ve düğmedir.

Eskiden kadınların baş süslemede kullandıkları gümüş tepelikler, nazarlık amacıyla kullandıkları muska, mutlak ve hamailler de antikadır. Gümüş paradan(iki kuruş) yapılmış olan çay kaşıkları ve şekerlikler, gümüş ayaklı şerbet tasları, atların koşum takımlarının gümüşleri, uzun örgü saçlara takılan gümüş saç boruları ise çoktan unutulmuş olan gümüş eşyalar arasında sayılabilir.

Eski gelinlerin süsü olan şıkırdaklı nalınlar, gümüşten olduğu gibi bafondan(alpaka) da yapılırdı. Günümüzde antika olan bu nalınlar, şimdi turistik amaçla yine yapılmaktadır.

Sivas’ta kuyumcuların imal ettikleri toplar, eskiden her Sivaslı hanımın süsü olan kolyelerdi. Günümüzde de yapılan altın top, 14 ayar altının dövülerek, 1 cm. çapında içi boş küreler haline getirilmesi ile hazırlanır. Bir kolyede 18–20 kadar top bulunur.

Kuyumcuların, fildişi tarak üzerine yapmış oldukları mücevherli süslemeler, altın çiçekler ve üzerine kuş konmuş olan altından dallar, yine fildişi tarak üzerindeki altınlı zarf, kuyumcu ustalarının artık imal etmedikleri eserlerdir.

Bu geleneksel sanatı yaşatan kuyumcu esnafının çalışmalarının zaman geçmeden belgelenmesi, Sivas’a has bu el sanatının unutulmaması, tanıtılması, gençlerin mesleğe özendirilmesi, hatta bu mesleğe eleman yetiştirilmek üzere bir okulun veya kursların açılması en samimi dileğimizdir.

Yazar:Kutlu Özen