Bugatay Aka-Şirin Hatun Kümbeti

Çifte kümbetlerden doğudaki ve büyük olanıdır. Pencerelerin ve taç kapının üstünde dört yazıt yer almaktadır. Bu yazıtlara göre kümbet 1281 yılında ölen Bugatay Aka ve Şirin Hatun için yapılmıştır.

Kümbette gövdenin etrafını çeviren kemer silmeler üstte küçük bir daire çizerek dikdörtgen silmelere bağlanıyor. Zengi’lerden gelen  bu süsleme onların etkisinin hala devam ettiğini göstermektedir. Kümbet içten kubbe, dıştan konik külahla örtülmüştür.

 

Bu yazı ve resimler www.ahlat.gov.tr (Ahlat Belediyesi’nin) izni ile yayınlanmıştır. 

Şeyh Necmeddin Türbesi

Ergezen Mahallesindeki mezarlığın içinde yer alan bu kümbet kitabesindeki 1222 tarihiyle Ahlat’ın günümüze kadar gelebilen en eski yapıtıdır.

 
Ahlat kümbetleri içinde değişik planda oluşu  ile dikkati çeken bu yapıt kümbet mimarisine uygun olarak yapılmış fakat tamamı kare planlı oluşu ile de diğerlerinden ayrılmıştır.
 
Kemer boşluğu rozet motifleriyle süslenmiş olan yapı 1968 yılında  büyük bir onarım geçirmiştir.
 
Bu yazı ve resimler www.ahlat.gov.tr (Ahlat Belediyesi’nin) izni ile yayınlanmıştır.