Atatürk’ün Çocukluk Arkadaşı Asaf İlbay Anlatıyor

Atatürk’ün His Tarafı… Asaf İlbay, birkaç hatırasını şöyle anlatmıştır: “Kararları ne kadar kat’i ve iradesi ne kadar kuvvetli ise, his tarafı da o kadar zengindi. Milli mücadeleden sonra, bir gece sofrada, çok sevdiği bir tayın ruam’a yakalanışını anlattı. Veterinerler yanına yaklaşmasını menetmişler. Ve öldürmek mecburiyetinde kalacaklarını bildirmişler. Nihayet o kadar ısrar etmiş ki, eldiven giyerek tay’ı okşamasına müsaade edilmiş.

Zavallı hayvanı okşarken gözyaşlarını tutamadığını söyleyen Gazi:

“ Çocuğum olmadığında hikmet ve isabet varmış, dedi. Eğer bir evlat kaybetmek felaketine uğrasaydım, kalbim elem ve kedere dayanamazdı.”

Atatürk’ün Din Telakkisi

“Atatürk’ün din telakkisini kat’i olarak pek az kimse öğrenebilmiştir. Orman çiftliğinde, baş başa kaldığımız bir gün, din hakkında ne düşündüğünü sordum. Bana dedi ki:

“Din vardır ve lazımdır. Temeli çok sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi, fakat bina, uzun asırlardır ihmale uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu hissedilmemiş. Aksine olarak, birçok yabancı unsur, (tefsirler, hurafeler) binayı daha fazla hırpalamış. Bugün bu binaya dokunulamaz, tamirde edilemez. Ancak zamanla çatlaklar derinleşecek ve sağlam temeller üstünde yeni bir bina kurma lüzumu hâsıl olacaktır.

Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz din’e saygı gösteririz. Düşünce ve tefekküre muhalif değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle, karıştırmamağa çalışıyor; kaste ve fiile dayanan taassupkar hareketlerden sakınıyoruz. Mültecilere asla fırsat vermeyeceğiz.

Bu yazıyı ve resimleri gönderen Ülkü Özen’e teşekkür ederiz.
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir