Atatürk’e Gönderilen Bir Tablo (Atatürk’ün Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza Soyak’tan Hatıralar)

Atatürk gayet ince hisli ve müşfik bir insandı. Büyük zaferin henüz taze olduğu günlerde eski bir ahbabı İstanbul’dan kendisine bir tablo gönderdiğini bildirmişti. O zaman küçük bir bağ evi olan Çankaya köşkünde eşya namına öteden beri toplanmış birkaç basit parçadan başka bir şey yoktu. Hele tablo… Diğer taraftan Atatürk güzel eşyaya çok meraklıydı. Reisicumhur (Cumhurbaşkanı) olduktan sonra dahi evini mutlaka kendisi, çok büyük zevkle tanzim ederdi. Ve bu sırada yanında bulunanların hepsini eşya taşıyıp kaldırmakta kullanırdı. Bu itibarla gelecek hediyeden çok memnun olmuştu. Sabırsızlıkla bekliyordu.

Nihayet sağlam bir sandık içinde hediye geldi… Köşke götürdük. Antrede sandığı açmakla meşgul olan adamların önünde beklemeye başladı… Sandık açıldı, tablonun üzerindeki talaşlar boşaltıldı, eser meydana çıktı… Bunun üzerine Atatürk’ün yüzü karıştı. Ayağa kalktı ve bağırdı:
“-Kapatın vekaldırın şunu…Ne iğrenç manzara…Gönderenin şaşarım aklı perişanına…Ahmak
“-Sinirlendiği vakit hep böyle söylerdi.-
Tablodaki manzara şuydu: Yerde Yunanlı bir efzun neferi sırtüstü yatıyordu. Fesli bir Osmanlı askeri göğsüne basmış aynı zamanda süngüsünü saplamış. Kan akıyor.
Bu tablonun 1897 Osmanlı-Yunan muharebesi esnasında bir ressam tarafından yapılıp Abdülhamit’e takdim edilmiş olduğunu sonradan öğrenmiştim. Herhalde gönderen zatın, bunu o zamanki vaziyete uygun bir hediye olarak pek beğenmiş olduğu belliydi. Fakat eserin akıbeti sahibinin düşündüğü gibi olmadı. Sandık tekrar kapatıldı ve tavan arasına kaldırıldı. Senelerden sonra ben köşkten ayrıldığım zaman sandık hala oradaydı.

(Hasan Ziya Soyak, Atatürk’ün en çok güvendiği insanların başında gelir. Milli mücadele yıllarından ölümüne kadar evvela Hususi Kalem Müdürü ve sonra Umumi kâtibi olarak yanında çalıştı. Pırlanta gibi temiz, dürüst tok sözlü bir insandır. Hatıraları tarih için büyük kıymete haizdir)
Atatürk Kütüphanesi:8
“ Yakınlarından Hatıralar” alıntı
Okuduğum bu anıyı ve yağlıboya tekniğiyle yaptığım, Atatürk ( Bu resimde Atatürk Ege Vapuru ile Trabzon yolunda gazeteleri okurken görülmekte-Karadeniz 27–11–1930) tablomu sizlerle paylaşmak istedim.

 
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir