Ana Okullarında Resim Ve Üç Boyutlu Çalışmalar Öğretimi

Resim öğretimi ile çocuğa neyi kazandırmak istiyoruz? Amacımızın dayandığı temel nedir? El ustalığını gözleme alışkanlığı ya da ussal yeteneklerini geliştirmek midir? Gerçekler bunlara dayalı bir resim öğretmeninin yararlı olmadığını üstelik çocuğu sanat eğitimi yönünden geliştirmediğini göstermiştir. Buna karşı şayet çabalarımızı çocukta var olan ve onu renk ve biçim düzeni kurmaya zorlayan güçleri harekete geçirmeye, ondan güzellik duygusunun gelişimini sağlamaya yöneltmişsek o zaman bunlarla birlikte hem çocuğun ussal yeteneklerini geliştirmiş hem de ona sezgiye dayanan bir gözleme alışkanlığı kazandırmış oluruz. Burada resmin ne olduğu konusunda bir açıklama yapmak gerekir.

Resim Nedir? Cicili bicili manzaralar gerçeğe uygun kompozisyonlar ya da modeline tıpatıp uyan portreler midir? Eski, yakın ve yeni bütün sanat dönemlerinin yapıtlarını incelediğimizde resim bir renk, biçim ve bağlantı düzeni olduğunu görüyoruz. Doğada ayrı karakter ve biçimde bulunan öğeler ancak orada düzen bağlantı ve ritim kaygısı ile kişiliklerini değiştirerek görevsel yapının fonksiyon ve sütürüktürün(doku) gerektirdiği bir kişiliğe bürünürler. Çocuklar belli bir yaşa gelinceye kadar büyük sanatçılara özgü bir düzeni içgüdüsel olarak bulur. Çalışmalarını uygulayabilirler. Bu dönemlerde çocuk, resim sanatının en güç sorunlarını oynayarak çözer. Ama gençlik çağı başlangıcına doğru çocuğun esini kaybolmaya başlar. Şiir dolu dünyası yerini büyüklere özgü düşünce dünyasına bırakır.

Araç ve Gereçler:
(Ana Okulunda Resim Yaptırırken)Küçük çocuklara mümkün olduğu kadar büyük kâğıt verilmelidir. Yaşla kâğıt ölçüsü ters orantılı olduğundan yaş ufaldıkça, kâğıt büyüyecektir. Ölçü 50×35 cm. den küçük olmamalıdır. Kâğıt olarak ambalaj kâğıdı seçilmeli fırça geniş olmalıdır. Boyalar büyük kaplar içinde verilmeli(konserve kutuları vs.) Piyasa işi boyalar yerine, kendi hazırladığımız boyaları kullandırmalıyız.

Boyanın Hazırlanması:(Bir kilo toprak boya, sıcak su ve nişasta kolası ile karıştırılarak bir bulamaç kıvamına getirilir.(10 gr.) parlaklık vermek için içine 10 damla gliserin, kâğıdın yumuşaklığını kaybetmemesi için bir tutam toz sabun atılır.)

Renksiz çalışmalarda kurşun kalem katiyen kullandırtmamalıdır. Çünkü çocuğun fiziki yapısı küçük hareketlere müsait değildir. Bu durum onun sıkılmasına sebep olur. Kurşun kalem yerine füzen veya o tipte bir kalem kullandırabiliriz.Üç Boyutlu Çalışmalar:
Okul öncesi ve okul çağında çocuklar, kil ve plastirin çalışmalarından çok hoşlanırlar. Ve ilk dokunma tecrübelerini yapma olanağı bulurlar. Bu yaştaki çocuklara kum, ağaç, taş bloklar çalışması yaptırılabilir. Üstelik kil çalışması çocuğun fizyolojisi için de geçerlidir. Çünkü bu yaş çocukları genellikle peklik(kabızlık) çekerler. Kille oynama dışarı çıkma ihtiyacını tahrik eder.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir