Ahlat Meydanlık Kabristanı

Ahlat’ın en büyük ve muazzam  mezarlığı olan bu mezarlık doğudan batıya
doğru İkikubbe Mahallesi ile Harabeşehir arasındaki geniş düzlüğü
kaplamaktadır.
 
Meydanlık Mezarlığında XII. asrın başından XVI. asra kadar tarihlenen 
muhletif tiplerde takriben bin kadar mezartaşının bulunduğunu belirten 
Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı hocamız bunun dışında yedi tanesi meydana
çıkarılmış olan ve kazılarla sayılarının daha da artması muhtemel olan
halkın  “Akıt” dediği tümülüs tarzında mezarlarında mevcudiyetinden
bahsetmektedir.

En önemli mezartaşlarının ve sanatkarların bulunduğu bu mezarlık adeta Anadolu’nun Türk yurdu olduğunun ispatı açısından tapu mahiyetindedir.
{mosimage}
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir