Ahlat Kümbetleri

Ahlat kümbetleri şekil olarak Orta Asya Türk Çadırını andırmaktadır.
Böylece kümbetleri Türklerin hayatında önemli bir yer tutan çadır
sanatının mimariye aktarılmış şekli olarak görmek mümkündür. Böylece
İslam sanatına kümbet mimarisini sokan Türklerdir. İslam öncesinde
Türklerde bu sanat “Kurgan” şeklinde  gelişmişti.

Kümbet mimarisi XI. asırdan itibaren yani Selçuklular döneminde başlar. Bu tip mezar abidelerine Horasan’dan Anadolu’ya kadar Türklerin yayılma yolları üzerinde rastlamak mümkündür.
Ahlat kümbetleri genel olarak iki katlıdır. Alt kat tonozla örtülmüş mezar odası, üst kat dua ve ibadet odası olarak düzenlenmiştir. Silindirik ve çokgen planlı gövdenin üzeri konik veya piramidal külah ile örtülmüştür.

Ahlat kümbetleri, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devirlerini kapsar.Ahlat kümbetleri üzerinde A. Ş. Beygu, O. Cezmi Tuncer, İbrahim Kafesoğlu, Yılmaz Önge, Nermin Tabak ve Oktay Aslanapa gibi bilim adamlarımız çalışmalar yapmışlardır.
 
 
Ahlat Belediyesi‘nin katkilari ile hazırlanmıştır.

Benzer Yazılar

Anonim Kümbet (II) İkikubbe Mahallesinde bulunan bu kümbet  “Şirin Hatun”  asıyla tanınır. Genel görüş itibariyle XV. yy.da yapıldığ...
Hüseyin Timur-Esen Tekin Kümbeti İkikubbe mahallesine adını veren iki kümbetten eski Ahlat’a yakın olanıdır. Çifte Kümbetin küçük olanıdır. B...
Mirza Bey Kümbeti İkikubbe Mahallesinde ana yolun kenarındaki bu kümbet 1967’de hemen hemen bütünüyle onarılmıştır. Tek katlı kümbetin al...
Alimoğlu Hurşit Kümbeti Taht-ı Süleyman Mahallesinde, Hasan Padişah Kümbeti’nin batısında bahçeler içinde yer alır. Kitabesi olmayan bu kü...Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir