Ahlat Kümbetleri

Ahlat kümbetleri şekil olarak Orta Asya Türk Çadırını andırmaktadır.
Böylece kümbetleri Türklerin hayatında önemli bir yer tutan çadır
sanatının mimariye aktarılmış şekli olarak görmek mümkündür. Böylece
İslam sanatına kümbet mimarisini sokan Türklerdir. İslam öncesinde
Türklerde bu sanat “Kurgan” şeklinde  gelişmişti.

Kümbet mimarisi XI. asırdan itibaren yani Selçuklular döneminde başlar. Bu tip mezar abidelerine Horasan’dan Anadolu’ya kadar Türklerin yayılma yolları üzerinde rastlamak mümkündür.
Ahlat kümbetleri genel olarak iki katlıdır. Alt kat tonozla örtülmüş mezar odası, üst kat dua ve ibadet odası olarak düzenlenmiştir. Silindirik ve çokgen planlı gövdenin üzeri konik veya piramidal külah ile örtülmüştür.

Ahlat kümbetleri, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devirlerini kapsar.Ahlat kümbetleri üzerinde A. Ş. Beygu, O. Cezmi Tuncer, İbrahim Kafesoğlu, Yılmaz Önge, Nermin Tabak ve Oktay Aslanapa gibi bilim adamlarımız çalışmalar yapmışlardır.
 
 
Ahlat Belediyesi‘nin katkilari ile hazırlanmıştır.

Benzer Yazılar

Atatürk’le İlgili Cevat Abbas Gürer’de... Bir ağaç dibinin toprağını kabartan ve o civarda yalnız çalışan bir işçinin önünde Atatürk durdu. İşçiye o ...
Usta-Şagirt Kümbeti (Ulu Kümbet) Ahlat’a girerken yolun sağında, Meydanlık Kabristanı’nın güneyinde uzanan tarlalar ortasında, Van Gölü’ne olduk&ccedi...
Anonim Kümbet (I) İkikubbe Mahallesinde  Hasan  Padişah Kümbeti’nin kuzeyindedir. Çok yıkık bir durumda olan kümbet 1967’de yenid...
Atatürk Türk köylüsünü nasıl “Efendi” ... İlmi, içtimai, siyasi alanda Atatürk’ün anlaşılmamış tarafı varmıdır? —Vardır. Atatürk’ü herkes anlayama...Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir