Press enter to see results or esc to cancel.

Ahlat Kümbetleri

Ahlat kümbetleri şekil olarak Orta Asya Türk Çadırını andırmaktadır.
Böylece kümbetleri Türklerin hayatında önemli bir yer tutan çadır
sanatının mimariye aktarılmış şekli olarak görmek mümkündür. Böylece
İslam sanatına kümbet mimarisini sokan Türklerdir. İslam öncesinde
Türklerde bu sanat “Kurgan” şeklinde  gelişmişti.

Kümbet mimarisi XI. asırdan itibaren yani Selçuklular döneminde başlar. Bu tip mezar abidelerine Horasan’dan Anadolu’ya kadar Türklerin yayılma yolları üzerinde rastlamak mümkündür.
Ahlat kümbetleri genel olarak iki katlıdır. Alt kat tonozla örtülmüş mezar odası, üst kat dua ve ibadet odası olarak düzenlenmiştir. Silindirik ve çokgen planlı gövdenin üzeri konik veya piramidal külah ile örtülmüştür.

Ahlat kümbetleri, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devirlerini kapsar.Ahlat kümbetleri üzerinde A. Ş. Beygu, O. Cezmi Tuncer, İbrahim Kafesoğlu, Yılmaz Önge, Nermin Tabak ve Oktay Aslanapa gibi bilim adamlarımız çalışmalar yapmışlardır.
 
 
Ahlat Belediyesi‘nin katkilari ile hazırlanmıştır.