Ahlat Kabristanları

Harabeşehir Mezarlığı

Eski şehrin merkezinde, Selçuklu Kalesi içindeki Harabeşehir’de 
bulunmaktadır. Mezarlıkta basit, işçiliği olmayan mezarlar ile iki akıt
bulunmaktadır.

Taht-ı Süleyman Mahallesi Mezarlığı

“Kara Şeyh”  mezarlığı da denilen bu mezarlık  ismiyle anılan mahallede   bulunur. Burada XIV. asra ait pek çok şahideli  eser, bir akıt ve bir koyun heykeli mevcuttur. Mezartaşları  itina ile işlenmesine rağmen ikinci sınıf eserlerdir.

Merkez (Erkizan) Mezarlığı

“Kayalı Mezarlığı”  olarak da anılan bu mezarlık Şeyh Necmeddin ve Erzen Hatun kümbetlerinin bulunduğu Erkizan Mahallesindedir. Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı hocamız bu mevkiinin  isminin “Kayı” dan geldiğini söylemektedir. İşçilik bakımından bir özelliği olmayan mezarlar mevcuttur.

Kale Mezarlığı

Osmanlı  kalesinin kuzeydoğusunda bulunan bu mezarlıkta, Ahlat’ın Osmanlı dönemi mezarları  bulunmaktadır. Bu mezarlar, işçilik ve tezyinat bakımından önem taşımayan kabaca yapılmış mezarlardır. Meydanlık mezarlığı nasıl ki Ahlat’ta taş işçiliğinin zirvede olduğunu yansıtıyorsa, Kale mezarlığı da  Ahlat’ta bu sanat kolunun artık sönmüş bulunduğunu ve Ahlat’ın bir sanat merkezi olma hüvviyetini kaybettiğini göstermektedir.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir