Ahlat Akıtlar

Ahlat’ta uzun süre araştırma ve kazılar yapan Prof. Dr. Beyhan
Karamağaralı’nın “Tümülüs tarzındaki eski Türk mezarları” diye
tanımladığı ve Ahlat halkı tarafından “Akıt” diye adlandırılan kısmen
toprağın altında bulunan bu mezarların gövdelerinin üzeri değişik
şekilde tonozla örtülmüş ve iç mekanlar küçük mazgal pencereleri ile
aydınlatılmıştır. Akıtlar; kare, dikdörtgen, sekizgen ve dairevi plan
üzerine düzgün kesme taşla inşa edilmiş bir veya iç içe iki üç odadan
oluşmaktadır. Birinci Dünya Savaşı sırasında bölgeyi işgal etmiş olan
Ruslar define bulmak amacıyla akıt dediğimiz bu mezarları tahrip
etmişlerdir.

XI. ve XII. yy.larda inşa edilmiş akıtlara Anadolu’nun  başka yerlerinde tesadüf edilemez. Anadolu’nun  dışındaki tek örnek ise Turfan yakınlarındaki Astana civarında bulunan mezarlıktadır. Orta Asya Türk kültürünün fazlaca hissedildiği Ahlat’ta bu şekilde mezarların inşasını pek tabii karşılamak gerekir.
 
Ahlat’ta akıtlara Meydanlık Mezarlığında,  İkikubbe Mahallesi ile Kale Mahallesi arasında, Taht-ı Süleyman Mahallesinde ve Sor köyünde rastlanmaktadır.
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir